Buveinės atidarymas

Birželio 1-oji buvo tikrai įsimintina diena Biržų senovinės technikos klubo „Ekipažas“ gyvenime. Iš pradžių klubiečiai su draugais rinkosi aikštelėje prie Biržų savivaldybės pastato. Kaip vėliau sakė klubo prezidentas Voldemaras Aišporas, iš viso susirinko 31 įvairios technikos vienetas, net aikštelėje tapo ankšta.

Aikštelė kiek pralaisvėjo, dviems sunkvežimiams stojus prie „Aušros“ mokyklos vežti vaikų link Biržų miesto centro, kur vyko vaikų gynimo dienos šventė, o kiti „Ekipažo“ dalyviai, jų svečiai, prie jų prisijungusi baikerių komanda su gausiai susirinkusiais vaikais, jų tėveliais ir mokytojais didžiule kolona nuvyko į šventės vietą.

„Ekipažo“ nariai prie paminklo Žuvusiems už Nepriklausomybę išrikiavo savo techniką ir ją demonstravo visiems susirinkusiems, pasakojo apie automobilių ir motociklų ypatumus, išskirtinumą bei svarbą.

Sekantis punktas „Ekipažo“ nariams birželio 1-ąją buvo taškas Malūno gatvėje Nr9. Čia vėl susirinko visi ekipažiečiai su savo technika, jų draugai, prijaučiantys, besidomintys. Klubo prezidentas Voldemaras Aišporas visus pasveikino ir paskelbė, kad nuo šiol senosios technikos klubas „Ekipažas“ turi savo buveinę.

Jos prireikė ir susirinkti klubo nariams, ir paplanuoti būsimus renginius, ir prisiminti įvairias istorijas, klubiečių šventes, rengti įvairias šventes, pristatymus. Patalpas suteikė ekipažietis Leopoldas Liutikas, įrengiant talkino ne vienas klubo narys.

Įėjimo juostelę į patalpas perkirpo vyriausi klubo nariai Narcizas Mikšys ir Antanas Valeckas, o Pabiržės klebonas Vytautas Dagelis, linkėdamas visiems būti drausmingais vairuotuojais, žinoti ir laikytis eismo taisyklių, gerbti ir mylėti kitus, pašventino ir buveinės patalpas, ir „Ekipažo“ vėliavą.

Tuoj Aloyzas Vosylius su pagalbininkais užvirė firminę „ekipažo“ košę, pagardindamas ją, kai kurių nuostaba, šprotais ir taip suteikdamas ypatingo subtilumo. Svečiai buvo vaišinami arbata, gaiviaisiais gėrimais.

Buveinės atidarymo pabaigoje susirinkusius sveikino Rolandas Narkus, 2013 metų sausio 9 – vasario 12 dienomis dalyvavęs ekspedicijoje Afrikoje „Afrika Chalenge 2013“. Jis yra ūkininkas iš Pačeriaukštės, „Off road club4x4 Biržai“ pirmininkas. Pravažiavęs su žmona ir draugais Afrikoje 7,5 tūkstančio kilometrų, jis su savimi vežėsi ir „Ekipažo“ klubo vėliavą, kurią garbingai įrėmintą ir įteikė klubo prezidentui V.Aišporui.

Kaip sakė V.Aišporas, planuojama kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį rengti senovinės technikos mylėtojų susitikimus „Ekipažo“ buveinėje, kur galėtų susitikti ir senas, ir jaunas, ir patyręs technikos vilkas, ir tik dar bepradedantis ja domėtis.

Antanas Seibutis