Senas motociklas '13

Tik spėję apkrikštyti savo nauję buveinę ir vėliavą, birželio 8-9 dienomis dalis  Biržų senovinės technikos klubo „Ekipažas“ narių  dalyvavo istorinės moto technikos sąskrydyje „Senas motociklas 2013“ Šakių rajone Pavilkijyje, kurį ekipažiečiai organizavo su Vilkaviškio „Senų vežimų klubu“ bei Šakių rajono Patašinės klubu „Senas motociklas“.

Sąskrydžio tikslas - populiarinti senovines – istorines transporto priemones, vienyti bendraminčius bendrai veiklai, ugdyti vairavimo meistriškumą ir kultūrą. Salyga motociklui – jis turi būti ne jaunesnis nei 30-ies metų, kelyje motociklą vairuoja „A" kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintis dalyvis, vairuotojas ir keleiviai žygio metu privalo dėvėti šalmus,  rekomenduojama ir akių apsauga.

„Ekipažo“ klubo prezidentas Voldemaras Aišporas sakė, kad pademonstruoti savo plieninius žirgelius panoro 9 biržiečiai: pats Voldemaras, Narcizas Mikšys, Vilius Trečiokas, Aloyzas Vosylius, Voldemaras Vidugiris, Lionginas Velička, Lionginas Poška, Grigorijus Antonovas, Valdas Šeškus, su jais kartu keliavo dar ir 8 keleiviai.

Šeštadienį iš ryto susirinkus Pavilkijo autokroso trasoje, patvirtinus registraciją, gavus dalyvių korteles ir registracijos numerius, pusryčiaujant išgėrus „Senų vežimų“ arbatos bei užkandus „Biržų duonos“ bandelių, visa didžiulė motociklų kolona pradėjo žygį maršrutu Pavilkijys – Zyplių dvaras – Gelgaudiškio dvaras - Šakiai – Jurbarkas – Panemunės pilis – Raudonės pilis – Veliuona – keltas per Nemuną (Vilkynė) – Pavilkijys. Žygio ilgis asfaltu – 134 kilometrai, jį keliauninkai su sustojimais įveikė per 7 valandas.

V. Aišporas pasakojo, kad sąskrydyje  dalyvavo iš viso 60 motociklų ir motorinių dviračių bei apie 100 dalyvių. Savo eiga žygyje dalyvavo 52 motociklai ir 85 dalyviai, finišą pasiekė patys 51 motociklas, vieną teko pargabenti. Smulkių gedimų buvo ir daugiau, bet žygio metu visiems padėjo techninės pagalbos automobiliai. Motociklų kolona vietomis ištįsdavo per kilometrą. Visi biržiečiai  sėkmingai įveikė žygio trasą.

Grįžus pavakare į pagrindinę bazę Pavilkijyje, laukė palapinių statymas, vakarienė su Romo„ypatingoji trioške“, biržietišku „Dundulio“ alumi ir gira, linksma muzika, iškilmingas dalyvių prisistatymas, dalyvio pažymėjimų ir nominacijų įteikimas, vakaronė, koncertas, kur  grojo grupė „Išjunk šviesą“ ir harizmatiškasis akordeonininkas Valdas Burnys.

Prizas už originaliausią ekipažą atiteko biržiečiui Voldemarui Vidugiriui, paguodos prizas įteiktas kitam biržiečiui Valdui Šeškui. Kartu buvo paskelbta, kad patys seniausi sąskrydyje yra du 1939 m. gaminti BMV markės motociklai,  o vyriausiam vairuotojui – 76 metai.

Sekmadienį sąskydžio dalyviams teko skanauti sočią rytinę „Senų vežimų“ sriubą,  atsisveikinti su senais ir naujais įgytais kolegomis ir gabenti senuosius motociklus namo bei tikėtis kitų susitikimų kituose žygiuose ir kraštuose.

Voldemaras sakė, kad jam didžiausią įspūdį paliko apsilankymas Gelgaudiškio dvare, sutikimas Šakiuose, kur senųjų motociklų ir jų vairuotojų koloną sveikino Šakių meras Juozas Bertašius, kėlimasis keltu per Nemuną Vilkynėje bei visų sąskrydžio narių geranoriškumas ir noras pagelbėti vieni kitiems.

Antanas Seibutis